Kariéra

Kariéra

Spoločnosti Energetika Sereď patria do skupiny GGE, ktorá patrí v energetickom odvetví k atraktívnym a stabilným zamestnávateľom. Tento imidž si dlhodobo budujeme vďaka firemným benefitom a rozvoju našich zamestnancov. Medzi základné hodnoty našej spoločnosti patrí férové ohodnotenie práce každého zamestnanca, ako aj spoločný rast počas rokov spolupráce medzi každým individuálnym zamestnancom a GGE.

Zaujímajú vás naše spoločnosti ako zamestnávateľ?

Vďaka širokému záberu aktivít v rámci GGE skupiny, ako aj pôsobeniu za hranicami Slovenska, vám vieme ponúknuť atraktívnu kariéru spojenú s možnosťou získania skúseností z každej časti odvetvia – od výroby, cez distribúciu až po predaj koncovému užívateľovi.

Pošlite nám váš životopis a krátky motivačný list na surova@gge.sk. Po poskytnutí podpísanej informácie o spracovaní osobných údajov vás zaradíme do našej databázy uchádzačov o zamestnanie. Radi vás oslovíme v prípade vyhovujúcej voľnej pracovnej pozície v ktorejkoľvek spoločnosti patriacej do nášho portfólia.

Zamestnanecké benefity

Benefity, ktoré sme pre vás, zamestnancov skupiny GGE, pripravili, sú ocenením vášho úsilia a prístupu k práci. Chceme investovať do vašej budúcnosti, či už prostredníctvom príspevku do 3. dôchodkového piliera alebo vášho profesionálneho rozvoja.

Pri nastavovaní systému benefitov v skupine nezabúdame ani na oddych našich zamestnancov. Podporujeme tímovú spoluprácu firemnými eventami a teambuildingami. V našom výrobnom sektore ponúkame vám kratší pracovný čas.

Stravovanie je nadštandardné

Na každý obed vám prispievame viac ako ukladá zákon. Hodnota príspevku na stravný lístok v skupine je až 3,51 eur.

Viac času s rodinou

Vo výrobe a distribúcii máte kratší pracovný čas. Pracovný úväzok 37,5 hodiny týždenne znamená ročne o 3 týždne voľna viac na relax a čas s rodinou.

S nami sa rozvíjate

Máte možnosť zapojiť sa do jazykového vzdelávania, vytvárame rozvojové programy a orientačné programy pre nových zamestnancov.

Myslíme na vašu budúcnosť

Sporte si na svoju budúcnosť a využite príspevok do 3. dôchodkového piliera. Pri odchode do dôchodku vás čaká aj odchodné nad rámec zákonného minima.

Silný a zdravý tím

Zapojte sa do firemných eventov, športových podujatí, teambuildingov či firemných večierkov. Vybudujme spoločne tímového ducha a príjemnú pracovnú atmosféru.

O úspech sa delíme

Ak sa spoločnosti darí a dosahuje plánované výsledky, pocítite to aj vy, a to prostredníctvom ročného bonusu.

To nie je všetko

Vaše pracovné a osobné jubileá si ceníme aj finančne. Nezabúdame ani na vaše rodiny - detičkám pripravujeme mikulášske balíčky a poskytujeme vianočné poukážky. Finančne vás podporíme aj pri rôznych životných situáciách, ako je napríklad narodenie dieťaťa.