Kontakt

Adresa

Energetika Sereď, s.r.o.

Mlynárska 4677 / 39
926 01 Sereď

Mail: energetikasered@gge.sk

Telefón: 0910 998 088

               0903 697 804

Bankové spojenie

Číslo účtu / BBAN: 1273729002/1111
IBAN:SK18 1111 0000 0012 7372 9002
BIC / SWIFT: UNCRSKBX

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, pobočka zahraničnej banky

Fakturačné údaje

IČO: 47067578
DIČ: 2023726276
IČ DPH: SK2023726276

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, vložka č. 34080/T

 


Dispečing

Poruchová služba
Telefón: 0903 676 159

Technické oddelenie

Miroslav Kucharovič
Telefón: 0903 952 418

Ekonomické oddelenie

Andrea Kucharovičová
Telefón: 0910 998 088

Ekonomické oddelenie

Denisa Bublavá
telefón: 0911 817 410

Kontakt pre médiá

Barbora Micháliková
telefón: 0911 920 200
e-mail: michalikova@gge.sk

Ochrana osobných údajov

Telefón: +421 2 3268 3800
e-mail: gdpr@gge.sk