Cenníky

Domácnostiam a malým podnikom tzv. zraniteľným zákazníkom, v zmysle zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, ponúkame sadzby a ceny vyplývajúce zo zavedenej cenovej regulácie.

Prezrite si aktuálne cenové rozhodnutia a v prípade, že ste nenašli všetky informácie kontaktujte nás!