O nás

Spoločnosť Energetika Sereď, s.r.o. patrí od roku 2016 do skupiny GGE, a. s., ktorá už viac ako 10 rokov patrí medzi lídrov energetických skupín na Slovensku.

Spoločnosť vykuruje a dodáva teplú vodu do viac ako 4 200 bytových jednotiek a 26 nebytových objektov (školy, škôlky, mestský úrad). V meste Sereď prevádzkujeme celkom 4 sústavy CZT a ročne dodáme 24 GWh tepla. V jednej zo sústav bola v rokoch 2012 a 2013 uvedená do prevádzky technológia vykurovania formou využívania geotermálnej energie a kogenerácie.

Spoločnosť sleduje tri základné ciele:

  • Maximálne využitie obnoviteľných zdrojov energie za účelom zníženia environmentálneho zaťaženia a priaznivého dopadu na cenu tepla pre obyvateľov mesta Sereď.
  • Budovanie moderného účinného centralizovaného zásobovania teplom.
  • Bezpečné dodávky tepla a teplej úžitkovej vody.

Dodávame energiu, máme čísla

1 500 MWh

elektrickej energie

2,5 mil. EUR

Tržby

4 200

domácností

24 000 MWh

tepla

Odbornosť

Angažovanosť

Dôveryhodnosť

Jednoduchosť

Míľniky GGE

2007

GGE vzniká ako nový hráč v energetickom odvetví na Slovensku.

2008

GGE získava svoju prvú akvizíciu – spoločnosť Pov Byt v Považskej Bystrici, ktorá sa stane jednou z našich najúspešnejších investícií. V meste začíname s rozsiahlymi investíciami do tepelnej infraštruktúry.

2009

GGE pokračuje v akvizíciou na juhu Slovenska. Southerm v Dunajskej Strede sa pridáva do portfólia rastúcej spoločnosti.

2010

Považskej Bystrici vrcholia rozsiahle investície spustením modernej a ekologickej kogeneračnej jednotky s inštalovaným výkonom elektriny na úrovni 60 MWea tepla 54 MWt. Viac informácií

Zároveň v meste prebieha aj rekonštrukcia rozvodov a postupné vybudovanie odovzdávajúcich staníc. Viac informácií

V Dunajskej prebieha rozsiahla rekonštrukcia rozvodov tepla, teplej vody a kotolne, ako aj inštalácia nových kogeneračných jednotiek s inštalovaným výkonom elektriny na úrovni 2 + 3 MWe, čo zodpovedá 6 MWt. Viac informácií

Akvizícia Tenergo Brno – GGE rozširuje svoje portfólio o poskytovanie inžinieringových služieb.

2011

Elgas začal pre svojich koncových zákazníkov, ako prvý dodávateľ na Slovensku, poskytovať združenú dodávku plynu a elektriny.

Elgas vstupuje do Srbska ako prvý alternatívny predajca plynu v krajine.

 

2012

Akvizícia spoločnosti Energy Snina. Do portfólia GGE pribudlo nové portfólio domácností, ktorým zabezpečujeme dodávku tepla.

Vznik Teplo GGE, zlúčením Tenergo Brno a Pov Byt. Teplo GGE zastrešuje aj administratívne a podporné úkony pre ostatné prevádzky vyrábajúce teplo v rámci skupiny.

2013

Skupina GGE spúšťa po rozsiahlej investícii, nový moderný kogeneračný zdroj tepla v areáli Energy Snina. Dochádza aj k zmene palivovej základne z uhlia a biomasy na zemný plyn.

Vstup na poľský trh. Dochádza ku kúpe poľského obchodníka s elektrinou Enet Energy Polska a následne k jeho začleneniu do štruktúry skupiny ako Elgas Poľsko.

Expanzia aj na trh v Českej republike. Vzniká Elgas CZ.

2014

Elgas sa stáva tretím najväčším dodávateľom plynu na slovenskom trhu. Podarilo sa mu prekročiť hranicu 1,4 miliónu MWh dodaného plynu.

2015

Do GGE, a.s. vstupuje nový strategický investor – Infracapital, investičný fond globálnej poisťovaco-finančnej skupiny Prudential.* v roku 2019 došlo k rozdeleniu a Infracapital bol nahradený spoločnosťou M&G.

Elgas pokračuje vo svojej úspešnej ceste, láme aj pomyselnú hranicu 1 milióna MWh dodanej elektriny. Do konca roka toto číslo ešte zvýšil až na 1,3 milióna MWh.

Akvizícia prvej výrobnej kapacity v Poľsku – v meste Siemianowice Słaskie (Cieplownia Siemianowice).

2016

Akvizícia teplární a tepelných hospodárstiev (vlastnených spoločnosťou IDEA98) v mestách Tarnowskie Góry a Pyskowice.

Po dlhšom čase dochádza k akvizícii na Slovensku. GGE rozširuje svoje portfólio o tepelné hospodárstvo v Seredi.

Predchádzajúci Nasledujúci

Ekologické centrálne zásobovanie teplom

Časť tepla vyrábame pre mesto Sereď vďaka geotermálnemu vrtu. Výnimočný geotermálny zdroj na Slovensku sme spustili už v roku 2011. Tepelný okruh kotolne K5 je vybavený kogeneračnou jednotkou KGJ Tedom Cento 180, tromi tepelnými čerpadlami  a výmenníkom tepla, ktoré využívajú geotermálnu vodu z vrtu SEG 1 Sereď s teplotou 64,5°C a výdatnosťou približne 4l/s. Celý okruh kotolne K5 spĺňa podmienky účinného CZT.

Aj vďaka šetrnému využitiu prírodného geotermálneho bohatstva v okolí mesta ponúkame spotrebiteľom kvalitné a bezpečné dodávky tepla a teplej vody za priaznivú cenu. Do systému CZT neustále investujeme a na pokrytie nákladov sa nám darí získať aj spolufinancovanie cez projekty Európskej únie. V roku 2019 prešiel „geotermálny“ okruh K5 zásadnou rekonštrukciou 30 až 50-ročných kanálových rozvodov tepla, ktoré sme podedili za predizolované bezkanálové rozvody o celkovej dĺžke 1 980 metrov. Zároveň sme v objektoch, ktoré sú napojené na CZT, inštalovali 54 tlakovo-nezávislých odovzdávajúcich staníc tepla. Vďaka nim môžu mať odoberatelia vo svojich radiátoroch nižší tlak, než aký potrebujeme na distribúciu z kotolní. To vedie k nižšiemu opotrebeniu a poruchovosti zariadení na strane zákazníka.