Geotermálna sila

Časť tepla v meste Sereď vyrábame vďaka geotermálnemu vrtu s teplotou vody 64,5°C.

Investície do budúcnosti

V roku 2019 sme v meste vymenili 2 km zastaralých rozvodov a inštalovali 54 OST.

Dôveruje nám 4 200 domácností

Ponúkame bezpečné, ekologické a cenovo výhodné dodávky tepla a teplej vody.

Stav dodávky tepla

Dodávka tepla je dnes zabezpečená v požadovanom množstve a kvalite.

Viac informácií

 

OZNAM: 

Dňa 09.05.2024 ukončujeme vykurovaciu sezónu, nakoľko boli splnené podmienky dané vyhláškou MH č. 152/2005.

 

 

 

Ekologické teplo z geotermálneho vrtu

Časť tepla vyrábame pre mesto Sereď vďaka geotermálnemu vrtu. Na Slovensku výnimočný geotermálny zdroj sme spustili už v roku 2011. Tepelný okruh kotolne K5 je vybavený kogeneračnou jednotkou KGJ Tedom Cento 180, tromi tepelnými čerpadlami a výmenníkom tepla, ktoré využívajú geotermálnu vodu z vrtu SEG 1 Sereď s teplotou 64,5°C a výdatnosťou približne 4l/s. Celý okruh kotolne K5 spĺňa podmienky účinného CZT.

Viac informácií

Informujeme

Energetická skupina GGE má nového riaditeľa divízie tepla

Vo vrcholovom manažmente slovenskej energetickej skupiny GGE dochádza k zmene. Od 1. apríla 2019 získala nového generálneho riaditeľa pre svoju dcéru Teplo GGE s. r. o., Jeromea Valettea. „V GGE plánujem pokračovať v nastavenom profesionálnom trende riadenia prevádzok a teším sa na nové výzvy, ktoré ma čakajú.…

Skupina GGE minulý rok konsolidovala svoje aktíva, prejavilo sa to v zlepšení výsledkov

Skupina GGE patrí k jedným z mála slovenských energetických firiem, ktoré sa aktívne pustili aj za hranice. Dnes je vďaka dcérskej spoločnosti Duon najväčším dodávateľom LNG v Poľsku. Slovensko sa však podľa jej generálneho riaditeľa Jana Vymazala určite nedostalo na druhú koľaj. Väčšia časť z 18 miliónov…