Geotermálna sila

Časť tepla v meste Sereď vyrábame vďaka geotermálnemu vrtu s teplotou vody 64,5°C.

Investície do budúcnosti

V roku 2019 sme v meste vymenili 2 km zastaralých rozvodov a inštalovali 54 OST.

Dôveruje nám 4 200 domácností

Ponúkame bezpečné, ekologické a cenovo výhodné dodávky tepla a teplej vody.

Stav dodávky tepla

Dodávka tepla je dnes zabezpečená v požadovanom množstve a kvalite.

Viac informácií

Na základe oznámenia od Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. o odstraňovaní poruchy na napájacom potrubí bude dňa

4.7.2022 od 13 00 hod   do odstránenia poruchy

prerušená dodávka studenej aj teplej vody.

Spoločnosť Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. zabezpečí náhradné zásobovanie pitnou vodou-cisternou.

Prerušená dodávka vody sa týka uvedených bytových domov:

Cukrovarská 145, 146, 147, Cukrovarská 758/2,4,8,10,12, D: Štúra 760/5,7,9,11,13,15,17,19,21

Za pochopenie ďakujeme.

 

 

 

 

Ekologické teplo z geotermálneho vrtu

Časť tepla vyrábame pre mesto Sereď vďaka geotermálnemu vrtu. Na Slovensku výnimočný geotermálny zdroj sme spustili už v roku 2011. Tepelný okruh kotolne K5 je vybavený kogeneračnou jednotkou KGJ Tedom Cento 180, tromi tepelnými čerpadlami a výmenníkom tepla, ktoré využívajú geotermálnu vodu z vrtu SEG 1 Sereď s teplotou 64,5°C a výdatnosťou približne 4l/s. Celý okruh kotolne K5 spĺňa podmienky účinného CZT.

Viac informácií

Informujeme

Energetická skupina GGE má nového riaditeľa divízie tepla

Vo vrcholovom manažmente slovenskej energetickej skupiny GGE dochádza k zmene. Od 1. apríla 2019 získala nového generálneho riaditeľa pre svoju dcéru Teplo GGE s. r. o., Jeromea Valettea. „V GGE plánujem pokračovať v nastavenom profesionálnom trende riadenia prevádzok a teším sa na nové výzvy, ktoré ma čakajú.…

Skupina GGE minulý rok konsolidovala svoje aktíva, prejavilo sa to v zlepšení výsledkov

Skupina GGE patrí k jedným z mála slovenských energetických firiem, ktoré sa aktívne pustili aj za hranice. Dnes je vďaka dcérskej spoločnosti Duon najväčším dodávateľom LNG v Poľsku. Slovensko sa však podľa jej generálneho riaditeľa Jana Vymazala určite nedostalo na druhú koľaj. Väčšia časť z 18 miliónov…